- SLOLUKS

Go to content

Main menu

- Svetlobnotehnično projektiranje zunanje in notranje razsvetljave

- S
vetovanje in izbor svetil za zmanjšanje porabe energije

- P
rojektiranje krmilij za nadzor razsvetljave

- M
eritve osvetljenosti in svetlosti na objektih
                                                           
- P
odpora proizvajalcem razsvetljave pri razvoju novih izdelkov

- Sanacija svetil na obstoječih objektih

- Dobava svetilk notranje in zunanje razsvetljave ter varnostne razsvetljave

- Kompletna izvedba prenove razsvetljave na ključ

 
Back to content | Back to main menu