- SLOLUKS

Go to content

Main menu

ZASTOPSTVA PROIZVAJALCEV RAZSVETLJAVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi  www.zeos.si .

 
Back to content | Back to main menu